;

Tất cả các buổi chiều từ 17h đến 20h30; Th7 và CN: có thêm buổi sáng từ 9h00 đến 11h30

Điều kiện đổi trả

Chúng tôi vui mừng khi Quý Khách hàng kiểm tra toa và thuốc ngay tại phòng khám. Bất cứ sự không hài lòng nào chúng tôi sẵn lòng nhận lại và hoàn trả chi phí cho Quý khách.

Chúng tôi nhận khám lại và đổi thuốc còn lại, để đảm bảo quyền lợi và sự hài lòng tối đa cho Quý khách. Trong trường hợp này, vui lòng mang toa và thuốc còn lại khi đến tái khám.