;

Tất cả các buổi chiều từ 17h đến 20h30; Th7 và CN: có thêm buổi sáng từ 9h00 đến 11h30

Chúng tôi phối hợp với Diag Lab, nhằm mang đến dịch vụ xét nghiệm chất lượng, kịp thời với chi phí hợp lý.